Witaj na stronie startowej Strona Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego Remùsowi Drëszë http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=section&id=6&layout=blog&Itemid=1 Mon, 11 Dec 2017 18:45:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl VI marsz z flagami http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:vi-marsz-z-flagami&catid=41:informacje&Itemid=1 http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:vi-marsz-z-flagami&catid=41:informacje&Itemid=1 ZAPROSZENIE

na VI marsz z flagami 2 maja 2015 r.

eby pokocha Polsk, Pomorze i Kaszuby, naley pozna najblisze okolice. Do takich naley m. in. Ziemia Ksiniczki Damroki, crki ksicia witopeka Wielkiego ? Chmielno.

Uczestnicy poznaj kolejne ciekawe zaktki Kaszub i fragmenty powieci A. Majkowskiego ?ycie i przygody Remusa?.

Wdrwka w gronie rwienikw sprzyja integracji i jest sposobem na ciekawe spdzenie czasu, a take wyrabia przyzwyczajenie do aktywnego wypoczynku.

Uczestnicy swoimi wraeniami bd mogli si podzieli w szkoach z uczniami, opublikowa je w mediach oraz rozpropagowa ide wsplnego spdzania czasu wolnego w swoich rodowiskach.

Opis VI Marszu z flagami ? 2 maja 2015 r.

 1. Uczestnicy ?Marszu z Flagami? (biao ? czerwonymi, czarno ? tymi i innymi) spotykaj si na parkingu pod wzniesieniem Garecznica (midzy Borzestowem a Miechucinem).
 2. Godz. 9.00 do 9.30 ? zgoszenie grupy, dokonanie wpaty wpisowego - 5 z od osoby.
 3. Informacje organizacyjne i wymarsz ? (trasa okoo 9 km).
 4. Marsz prowadz przewodnicy terenowi, ktrzy na trasie opowiadaj o ciekawych miejscach ? Garecznicy, mijanych jeziorach, Borzestowie.
 5. Bdzie okazja poznania powieciowej postaci Julki z Garecznicy, wojska rycerzy towarzyszcych pielgrzymom, symboliki zastosowanej w ?yciu i przygodach Remusa?, legendy o Garecznicy z opowiadania H. Dawidowskiego.
 6. Zakoczenie przewidziane jest ok. godz. 13.30 w Miechucinie w Parku Rodzinnym nad jeziorem z konkursem wiedzy o mijanych, poznanych miejscach. Najlepsi otrzymaj drobne nagrody, a wszyscy certyfikat ukoczenia trasy.

UWAGA ? do 29 IV 2015 r. prosimy o podanie liczby uczestnikw marszu ? tel. 504073408 lub na e-mail: damroka5@wp.pl

SNJK ?Rem?sowi Drsz?

i Gminny Orodek Kultury w Chmielnie

Projekt dofinansowany przez Gmin Chmielno

]]>
tatk@wp.pl (Administrator) informacje Mon, 27 Apr 2015 18:34:21 +0000
Walne Zebranie http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:walne-zebranie&catid=41:informacje&Itemid=1 http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:walne-zebranie&catid=41:informacje&Itemid=1 Dnia 20.11.2014 r. w Kamienicy Szlacheckiej odbyo si Walne Zebrane sprawozdawczo-wyborcze czonkw stowarzyszenia.

W trakcie spotkania:

 1. Przedstawiono i przyjto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 2. Udzielono absolutorium zarzdowi.
 3. Przyjto Sprawozdanie prezesa SNJK Wandy Lew - Kiedrowskiej za lata 2012-2014.
 4. Przeprowadzono dyskusj nad wnioskami ze sprawozdania prezesa.
 5. Dokonano wyboru nowych czonkw Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej i przydzielono funkcje tyme organom.
 6. Przyjtouchway na temat zmian w statucie oraz o przyznanie tytuw honorowych czonkw Stowarzyszenia

Oto nowe wadze SNJK:
Zarzd:
Prezes - Wanda Lew-Kiedrowska
Zastpca - Katarzyna Butowska
Skarbnik - Katarzyna Kiedrowska-Zagozdon
Sekretarz - Marzena Regliska
Czonek (kronikarz) - Irena Damps

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczca - Elbieta Bugajna
Sekretarz - Boena Labuda
Czonek - Janusz Mamelski

]]>
tatk@wp.pl (Administrator) informacje Mon, 27 Oct 2014 17:35:22 +0000
Dane kontaktowe http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:dane-kontaktowe&catid=42:dane-kontaktowe&Itemid=29 http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:dane-kontaktowe&catid=42:dane-kontaktowe&Itemid=29 Stowarzyszenie Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego
ul.Duga 13,83-323 Kamienica Szlachecka
tel. 58 6846127, kom. 504073408

remusowidresze@wp.pl

]]>
tatk@wp.pl (Administrator) Dane kontaktowe Sat, 28 Jan 2012 18:26:36 +0000
http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94:remusowi-dresze&catid=41:informacje&Itemid=1 http://remusowidresze.kaszebsko.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94:remusowi-dresze&catid=41:informacje&Itemid=1 Zachcamy wszystkich, ktrym ley na sercu nauczanie jzyka kaszubskiego, by doczyli do nas.
Celem Stowarzyszenia jest:

1) inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania jzyka kaszubskiego
2) uatwianie przepywu informacji dotyczcych uczenia si i nauczania jzyka kaszubskiego
3) wsppraca i wymiana dowiadcze midzy nauczycielami jzyka kaszubskiego
4) utrzymanie kontaktw i wsppraca z orodkami nauczania jzyka kaszubskiego w kraju na wiecie
5) inicjowanie dziaa na rzecz promocji nauczania i uczenia si jzyka kaszubskiego.


Stowarzyszenie realizuje cele poytku publicznego, w szczeglnoci w zakresie:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
2) dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych
3) dziaalnoci wspomagajcej rozwj gospodarczy, w tym rozwj
przedsibiorczoci
4) dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot i spoecznoci lokalnych
5) nauki, edukacji, owiaty i wychowania
6) ochrony wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take
dziaa krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modziey
7) upowszechniania dziaa wspomagajcych rozwj demokracji.
]]>
tatk@wp.pl (Administrator) informacje Sat, 28 Jan 2012 17:59:48 +0000